Inscripcions

Cursa Inclusiva

El teu nom i cognoms (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

Necessitats especials

Observacions

Accepto les condicions.
Manifesto que conec les normes per les quals es regeix aquesta Cursa a la qual sol·licito participar i que consten en aquesta pàgina web. Quan hagi clicat a ENVIAR, que hi ha al final d'aquesta pàgina, les dono per acceptades.

El/la titular accepta la incorporació de les dades personals contingudes en aquest document a un fitxer automatitzat titularitat de Fundació Itinerarium, i autoritza que les esmentades dades siguin tractades, únicament i exclusiva, per a la gestió d'inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada de la prova a la qual s'inscriu, per Fundació Itinerarium o per l'empresa contractada per aquest.